• formacio
  • CDSCRiTC
  • La Jornada
  • infoSCRiTC

Benvinguts i benvingudes a la web de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament. L’SCRiTC aposta per la presència a Internet i per això calen eines que permetin un maneig àgil de la informació i a l’hora poder-la presentar de forma organitzada i atractiva. El volum d’informació que gestiona l’SCRiTC és realment gran: cursos, jornades i seminaris, l’infoscritc, el CDSCRiTC, … A més a més, cada cop és més freqüent el pagament, de cursos i altres actes, a través de plataformes segures a la xarxa. I per altra banda, si un dels objectius de l’SCRiTC és la difusió de la teràpia cognitivoconductual entre la població, resultava necessari disposar d’un sistema web “actualitzat”. Totes aquestes funcionalitats ja són a la nova web de l’SCRiTC però n’hi haurà més.