Trastorns de la Conducta Alimentaria (TCA)

Trastorns de la Conducta Alimentaria (TCA)

QUÈ SÓN ELS TRASTORNS ALIMENTARIS?

Les principals característiques dels trastorns alimentaris són:
Conductes anormals de la ingesta, com per exemple: privació del menjar, arribant a estar famèlic (infapes) o a menjar en excés i fer afartaments.
Conductes anormals compensatòries que consisteixen en induir-se el vòmit, abusar de lavatives o diürètics i realitzar excessiu exercici.
Problemes físics de salut resultat de les conductes anteriorment esmentades.
Extremada preocupació pel pes, la talla i el menjar.

Els Trastorns Alimentaris inclouen:
Anorèxia Nerviosa (AN)– les persones que ho pateixen es priven del menjar a elles mateixes, perden el 15% del seu pes corporal, o es situen molt per sota dels barems normatius per sexe i edat, presenten amenorrea les dones o disminució de l’interès sexual als homes. A més a més existeix una por intensa a poder guanyar pes. Algunes persones amb AN també fan afartaments i conductes purgatives a posteriori com a compensació.
Bulímia Nerviosa (BN)– les persones que ho pateixen tenen afartaments i després elles mateixes es provoquen el vòmit, abusen de lavatives o diürètics, realitzen molt d’exercici, o es priven de menjar, com a mecanisme compensatori d’aquest excés d’ingesta. Les persones diagnosticades estan molt preocupades del seu pes o talla, però mantenen el pes dins del rang normal.
El Trastorn per Afartaments- les persones que ho pateixen tenen afartaments, però no realitzen cap conducta compensatòria després de l’acte. Els seu pes sol augmentar i situar-se per sobre del rang considerat normal.

L’obesitat no està categoritzada com un trastorn de la conducta alimentaria, tot i això, qui menja en excés, l’importa molt el seu pes o talla i te sobrepès pot ser ajudat de manera similar als TCA.

L’EXTENSIÓ DEL PROBLEMA

Les formes suaus dels TCA són extremadament comunes, especialment en certs grups poblacionals com per exemple noies adolescents i dones joves. La BN afecta al voltant del 2% de les dones joves, mentre que la AN és molt més infreqüent en aquest subgrup de població afectant tan sols a 3 de que cada 1000. Tot i això, una de cada cinc dones estudiants refereixen algun símptoma de TCA, com afartaments i/o vòmits. En els homes les estadístiques són diferents, patint AN 1 de cada 10 homes i BN 1 de cada 100.

ESTAT D’ÀNIM

Mota gent que pateix un TCA presenta estat d’ànim baix o depressió major, així com símptomes d’ansietat, particularment en relació al menjar i als àpats.

PENSAMENTS

Les persones amb TCA tenen preocupacions freqüents pel menjar, el pes i la talla. Això pot indicar que aquestes persones no tenen oportunitats per a pensar en altres problemes que puguin tenir a excepció del menjar, com per exemple dificultats en les relacions amb altres persones o baixa autoestima.

CANVIS BIOLÒGICS

Conductes com privar-se de menjar, afartaments, vòmits o abús de lavatives pot portar a problemes físics de salut, com per exemple trastorns de la sang, del sistema gastrointestinal o del balanç electrolític (sals), conduint tots ells a problemes cardíacs i renals. Alguns estudis mostren que més d’una de cada 5 persones amb AN mor degut a algun dels problemes abans mencionats. Les persones que es provoquen el vòmit de forma freqüent incrementen el risc d’aturada cardíaca o renal.

CAUSES

No hi ha una raó clara per la qual les persones desenvolupen un TCA. Un ampli rang de factors de risc poden ser rellevants, com per exemple problemes durant el creixement, problemes familiars, haver sigut criticat pel pes o la talla i la baixa autoestima. A pesar de que no podem dir que fer dieta provoca o causa els TCA, molta gent que desenvolupa un TCA ho fan després de haver realitzat una dieta molt restrictiva. Molta gent pensa que el valor de l’esllanguiment a la dona que s’atorga des de la cultura occidental és un factor molt important per al desenvolupament dels TCA.

TRACTAMENTS

Un petit nombre de persones (generalment aquelles amb una AN severa) necessitaran ser ingressades en un hospital. Els altres pacients poden anar un programa de tractament ambulatori. Molta gent amb TCA, poden continuar a casa i poden ser ajudats per una sèrie de cites regulars amb un professional de la salut mental, com un psicòleg clínic. Aquell que pateixi BN pot recuperar-se fent entre 4 i 6 mesos de teràpia, mentre que per algú amb AN pot trigar entre un i dos anys.

Adaptat de la BACBT (British Association of Cognitive Behavioral Therapy)