El adolescente en su mundo

És justificat considerar l’adolescència com una fase problemàtica del desenvolupament? Sabem que es tracta de l’etapa en la que es practiquen més conductes de risc, és a dir, conductes que incrementen la probabilitat de disfuncions, desadaptacions i psicopatologia. Molts d’aquests comportaments ja no són minoritaris; s’han constituït en normatius. Són perillosos per a la salut mental (i física) dels adolescents i creen alarma social. És més, han esdevingut senyals descriptius de l’adolescència, època evolutiva no definida ni valorada fins ben entrat el segle XVIII, de característiques biològiques i psicosocials en permanent canvi durant els darrers dos segles.

Totes les conductes de risc que avui contemplem són conseqüència de la interacció de l’especial neurobiologia de l’etapa adolescent i les actuals coordenades socioculturals, moderades per unes relacions interpersonals, familiars i de grup que evolucionen de forma vertiginosa.

La primera part d’aquest llibre està destinada a descriure en profundidat les característiques biològiques, psicològiques, sexuals, familiars i socials dels adolescents actuals, abordant des de la preocupació pel cos a la influència dels mitjans de comunicació. En la segona part, s’analitzen causes i conseqüències de les diferents conductes de risc: consum de tabac i drogues, joc patològic i conductes addictives afins, comportaments sexuals de risc, violència i conducta antisocial, conductes suicides i autoagressives, manipulacions del cos i el pes, entre d’altres. El llibre acaba amb un resum descriptiu de les psicopatologies més freqüents en l’adolescència: depressió i ansietat, trastorns de conducta i delinqüència i trastorns del comportament alimentari.

Leave a comment

Your email address will not be published.