Formació Acreditació TCC

Com ja hem informat amb anterioritat,  a partir d’aquest any 2015 la via d’obtenció de l’acreditació de terapeuta TCC es farà mitjançant la formació reglada adaptada als criteris de la European Association of Cognitive and Behavioural Therapies (EABCT) i les competències que regeix la CORE (British Psychological Society).

Aquesta formació esta constituida per 3 blocs essencials (amb un total de 650 hores de teoria i pràctica combinada):

**NOTA Mòdul 2: Es poden realitzar en qualsevol dels centres que s’especifiquen en la taula i que en el cas que s’hagin realitzat en qualsevol dels centres amb anterioritat se’ls convalidarà de forma automàtica. En la resta dels casos s’haura d’aportar el programa de les assignatures que es vulguin convalidar per avaluar la seva idoneitat.

  • 250 hores d’estudi no presencial
  • 200 hores de practica clinica supervisada

Consulteu el pla de formació fent click a la imatge: NOU!

triptic_image

Nota important: mínim d’inscrits 6-15 estudiants per curs.

INSCRIPCIONS OBERTES 2017


PRINCIPALS ESTRATÈGIES, PROCEDIMENTS I TÈCNIQUES DE TRACTAMENT COGNITIVOCONDUCTUALSDra. Eva Baillès. Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (UPF). Departament de Psicologia Clínica i de la Salut (UAB).
Dates: 15, 16, 29 i 30 de setembre i 20 i 21 d’octubre de 2017 (30 hores)

Horari: Divendres de 16 a 21 i Dissabtes de 9:30 a 14:30

Lloc: ATRA. Gran de Gràcia, 239 2on 2a Barcelona

Preu: Socis: 300€, No socis: 450€
Inscripcions obertes fins el 10 de setembre
Aquest curs està dirigit a l’explicació teòrica i a l’execució pràctica de les tècniques més freqüents que s’utilitzen en el tractament cognitivoconductual.

Programa:
1. Tècniques conductuals des de la teràpia cognitiva

a. Exposició (en viu i interoceptiva)

b. Experiments conductuals

c. Activació conductual

2. Tècniques cognitives

a. Reestructuració cognitiva general

b. Reestructuració cognitiva de la sobreestimació de la probabilitat de ocurrència

c. Reestructuració cognitiva del catastrofisme

3. Tècniques tercera generació

a. Mindfulness

b. Teràpia d’acceptació i compromís.

Continguts pràctics: Totes les tècniques es practicaran durant les sessions.


Seleccioneu una opció


____________________________________________

Cursos anteriors:

MODUL 1:

Curs: Aspectes Ètics i Legals de la PRÀCTICA CLÍNICA PSICOLÒGICA

Ester Hernández Godoy. GRAP (Gabinet de Recerca i Assessorament Psicològic) i Facultat de Psicologia. UB Divendres 2 i 16 de juny de 16 a 21 (10 hores)


Lloc: ATRA. C. Gran de Gràcia, 238 2on 2a 

Programa:

1. Ètica professional i deontologia de la teràpia cognitivoconductual: aspectes previs.

  1. Responsabilitats legals i obligacions del terapeuta cognitivoconductual.
  2. Aspectes ètics en la intervenció cognitivoconductual

3.1. Aspectes ètics de l’inici de la relació i el procés d’avaluació

3.2. Aspectes ètics en l’aplicació del tractament cognitivoconductual

  1. Ètica de la intervenció cognitivoconductual en casos especials.

 

 

Curs: Trastorns en la infància–adolescència(I): psicopatologia evolutiva amb principis generals de la pràctica de la teràpia de conducta en infants/adolescents.

 

Dr. Joaquim Puntí. Facultat de Psicologia. UAB. Hospital de Dia de Salut Mental d’Adolescents. Corporació Sanitària Parc Taulí.

Divendres 7 i 14 de juliol de 16 a 21 (10 hores)


Lloc: ATRA. C. Gran de Gràcia, 238 2on 2a 

Programa:

  1. Psicologia evolutiva bàsica de les principals àrees d’autonomia del nen i l’adolescent.
  2. Habilitats terapèutiques transversals en la pràctica clínica amb nens, adolescents i pares.

2.1. Exemples pràctics.

  1. Pràctica conductual en els principals problemes i trastorns psicopatològics a la infància.
  2. Pràctica cognitivoconductual en els principals problemes i trastorns psicopatològics a l’adolescència.
  3. Maneig clínic de pacients i situacions complexes.