Renovació parcial dels càrrecs de Junta

Renovació parcial dels càrrecs de Junta. Elecció dels càrrecs de President/a i dos Vocals.

Els membres de la Societat que desitgin presentar-se per a l’elecció dels càrrecs vacants i que reuneixin les condicions que marquen els Estatuts de la Societat, han de fer-ho saber per escrit a la Junta Directiva, abans del dia 22 d’abril de 2013, informant del càrrec al qual es presenten, i acompanyant la seva proposta amb la signatura de 10 socis/es, amb el seu nom i cognoms complerts i número de DNI, en tant que avaladors de la seva proposta de candidatura. Un mateix soci/a podrà avalar a més d’un candidat/a, amb independència del càrrec al qual vulgui presentar-se. Les propostes de candidatura s’enviaran a l’adreça postal de l’SCRITC

Eleccions Junta 2013

Leave a comment

Your email address will not be published.