L’SCRiTC

Què és?

La Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament (SCRITC), fundada el 1983, és una associació sense finalitats lucratives de professionals de les ciències del comportament dedicats tant a la recerca bàsica i a la docència com a les seves aplicacions a la salut a l’ensenyament i a les organitzacions.

L’SCRITC és independent de qualsevol organisme similar, tant en l’àmbit català com a la resta de l’Estat. És membre de ple dret de l’European Association for Behaviour and Cognitive Therapies (The European Behaviour & Cognitive Therapist).

La seva llengua pròpia és el català, i el seu àmbit d’actuació natural és tot el territori català, encara que no s’exclou la possibilitat que en siguin membres persones residents en altres indrets.

Els seus objectius són la investigació, l’estudi i la difusió de la ciència del comportament humà en els vessants teòric, empíric i aplicat i, especialment, dins el camp de la teràpia del comportament, com també en altres disciplines auxiliars.

Què fa?

1. Organitza jornades científiques

Des de la seva fundació, la SCRICT organitza anualment unes trobades científiques sota el nom de Reunió Anual de la SCRITC. Les jornades inclouen conferencies, simposis i aportacions individuals mitjançant cartells, sobre diferents temes de les ciències del comportament.
Les aportacions a les jornades són recollides en una publicació monogràfica. Durant cada una de les trobades anuals es du a terme l’Assemblea General de Socis.

2. Organitza cursos de formació

També des dels seus inicis, la SCRITC organitza cursos monogràfics de formació sobre diferents temes de les ciències del comportament.

3. Convoca premis

Per tal d’estimular la difusió de les ciències de la conducta en tots els seus vessants, la SCRITC convoca diferents premis: el Premi Pavlov per a trajectòries professionals, biennal i màxim guardó de la Societat, el Premi SCRITC de Treballs per a estudis realitzats, biennal i dotat amb set-cents euros, i el Premi SCRITC de Cartells per a treballs presentats a les jornades, anual i dotat amb tres-cents cinquanta euros.

4. Col·labora amb altres societats científiques i institucions

L’SCRITC manté relacions, sovint plasmades en acords de col·laboració estables, amb altres societats científiques i amb diverses institucions, tant publiques com privades. L’SCRITC participa activament en les activitats de l’Associació Europea de Teràpies Cognitives i del Comportament (The European Behaviour & Cognitive Therapist), de la qual és membre.

5. Edita i informa

Fins al 1991, l’SCRITC va editar semestralment un butlletí d’informació amb col·laboracions científiques. Actualment, l’SCRITC edita el Full Informatiu, publicació senzilla d’informació al soci, amb periodicitat variable, i els resums de les comunicacions i cartells que es presenten anualment a les jornades científiques.
Regularment, l’SCRITC envia informació referent a diversos temes d’interès per als socis, com també la publicació oficial de l’The European Behaviour & Cognitive Therapist, The European Behaviour & Cognitive Therapist.

Com s’estructura ?

La SCRITC té dos òrgans de govern: l’Assemblea General de Socis i la Junta Directiva.

L’Assemblea General de Socis és l’òrgan màxim de govern de la SCRITC. Correspon a la Junta Directiva la representació de la SCRITC, la seva direcció i administració i l’execució dels acords adoptats per l’Assemblea General de Socis.

També existeixen comissions de treball per tal de desenvolupar tasques concretes, que permeten la participació activa del soci en les tasques de la SCRITC.

Junta Directiva

La Junta Directiva de la SCRiTC està composada actualment per les següents persones:

PresidentJordi Cid Colom
SecretariaEva Valcárcel Muntané
VocalCristina Giménez Muniesa
VocalAnna Sintes Estévez

 

Antics Presidents de l’SCRITC

1982Carmina Saldaña García
1983-1987Rosa Mª Raich Escursell
1987-1991Rafael Torrubia Beltri
1991-1995Jordi Pérez Sánchez
1995-1997Joan de Pablo Rabassó
1997-1999Xavier Pellicer Asensio
1999-2001Josep Mª Peri Nogués
2001-2005Josep Mª Farré Martí
2005-2009Xavier Pellicer Asensio
2009-2013Maria José Martín Martín
2013-2017Eva Baillès Lázaro

 

 

Fullet informatiu de l’SCRiTC en PDF