Premis Anuals de la Jornada

Premis Anuals de la Jornada de l’SCRITC

Premi Cartells de l’SCRiTC

Bases Convocatòria 2017

1. Aquest premi s’atorga al millor pòster científic presentat i defensat durant la Reunió Anual.
2. Hi poden optar tots els cartells presentats amb independència de si els seus autors són o no socis de la SCRITC.
3. Com a mínim un dels signants ha d’estar inscrit a la Jornada.
4. La dotació del Premi és de 350 €.
5. El Jurat es constitueix durant la Reunió Anual i està format per un soci, un membre de la Junta Directiva i un membre de la Comissió Organitzadora de la Jornada.
6. Aquest any les presentacions de cartells és faran en format e-poster (.ppt o .pdf, NO en paper.). És important que tinguin una presentació visual atractiva i una extenció maxima de 5 diapositives.
7. El dia de la Jornada, entre les 13.15 i les 13.45, es presentaran els cartells de forma oral a l’aula 1. La presentació ha de durar 5 minuts.
8. Presentaran els 6 millors classificats despres de la recepció dels abstracts. Es comunicarà per correu electrònic si el pòster ha estat seleccionat per a la seva defensa durant la jornada. Aquesta selecció previa sera portada a terme per un membre de la Junta de la SCRITC i un membre de la Comissió Organitzadora.
9. El resum s’ha de fer arribar com a data límit el 14/4/2017 a la Secretaria de la SCRITC, via correu electrònic a l’adreça: info@scritc.org .
10. El resum tindrà un màxim de 500 paraules i seguirà aquesta estructura:

a. Introducció.
b. Mètode.
c. Resultats.
d. Discussió.
e. Conclusió.

 

Premi Articles Josep Toro

Bases Convocatòria (jornada anterior 2016, es un premi biennal)

Bases del Premi Dr. Josep Toro al millor article
1. Els treballs que optin al premi han d’haver estat publicats en qualsevol idioma
en els dos anys anteriors a comptar des de la convocatòria (en aquest cas Abril
2016)
2. La persona que presenti el treball com a candidat per el premi ha de ser soci de
la SCRITC i a més formar part dels autors del mateix treball.
3. Els articles s’han d’enviar a la Secretaria de la Societat en suport electrònic i
demostració de les dades de la publicació.
4. S’hauran d’enviar 2 còpies de l’article: una original amb els autors, i
una SENSE AUTORS (anònima; pot ser la versió publicada i retallats/eliminats
els autors i filiacions). Els membres de la comissió rebran només la còpia
anònima de l’article (si us plau, poseu els següents noms als arxius enviats:
NomRevistaAny.Autors i NomRevistaAny.SenseAutors)
5. La dotació del Premi és de 700 €.
6. El Jurat estarà format per 2 membres de la Junta Directiva, dos professionals que
hagin rebut el premi Pavlov. El President de la Societat presidirà el Jurat. El
Premi s’atorgarà per majoria simple total dels cinc vots vàlids. El Jurat es
reserva la possibilitat de declarar desert el premi.
7. El premi serà proclamat en el transcurs de la Reunió Anual de la SCRITC.
8. Els articles s’han de fer arribar com a data límit a la Secretaria de la SCRITC, el
dia 25/4/2016.